رابرت ازرا پارک

از بنیانگذاران مکتب جامعه شناسی شیکاگو

رابرت اِزرا پارک (۱۴ فوریه ۱۸۶۴–۷ فوریه ۱۹۴۴) جامعه‌شناس شهری و از چهره‌های برجسته در تاریخ اولیهٔ جامعه‌شناسی در آمریکا و مکتب جامعه‌شناسی شیکاگو است.

گفتاوردهاویرایش

  • «اخبار همان کاری را برای عامهٔ مردم انجام می‌دهند که ادراک برای یک فرد انجام می‌دهد؛ به این معنی که اخبار بیش از آن که عامهٔ مردم را مطلع سازند به آن‌ها جهت می‌دهند.»

گفتاوردهاویرایش

  • «پارک سراسر نخستین دورهٔ زندگی‌اش تحت تأثیر این فکر بود که گزارش درست‌تر اخبار می‌تواند برای دموکراسی آمریکا پیامدهای سودمندی به بار آورد. او سخت پایبند این اعتقاد بود که آگاهیِ بهتر از واقعیت‌ها، کیفیت زندگی و فراگرد دموکراتیک را در آمریکا بس بهبود خواهد بخشید. برای همین، پارک با شور هرچه بیشتر خودش را وقف کار روزنامه‌نگاری کرده بود.»
  • «پارک و ارنست بِرجِس نخستین کتاب درسی مهم و اساسی جامعه‌شناسی را با عنوان درآمدی به علم جامعه‌شناسی نوشتند. این کتاب سال‌ها اعتبارش را حفظ کرد و به ویژه پایبندی آن به علم، تحقیق و بررسی طیف گسترده‌ای از پدیده‌های اجتماعی، چشمگیر بود.»

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. لوئیس کوزر، زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمهٔ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ نهم ۱۳۸۰، صفحهٔ ۵۰۱.
  2. کوزر، زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی، صفحهٔ ۴۹۹.
  3. جورج ریتزر، نظریهٔ جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمهٔ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۸۰، صفحهٔ ۷۰.