دیوار بزرگ چین

طولانی‌ترین و بزرگ‌ترین سازهٔ مهندسی دفاعی و نظامی از دید زمانِ ساخت در جهان

دیوار بزرگ چین طولانی‌ترین و بزرگترین سازهٔ مهندسی تدافعی و نظامی از لحاظِ زمانِ ساخت در جهان است. این دیوار در نقشه جغرافیایی چین ۷۰۰۰ کیلومتر امتداد یافته‌است و در سال ۱۹۸۷ میلادی در فهرست میراث جهانی ثبت گردیده است.

گفتاوردها ویرایش

  • «دیوار بزرگ چین، دیواری تاریخی یا رمزی نیست بلکه دیواری حقیقی است که به جز چینی‌ها کسی دیگر به عبور از آن مجاز نیست.»

نوشتارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. داستان من و شعر (۱۹۷۰)، بخش: سفر