دین آچسون

سیاست‌مدار و دیپلمات آمریکایی

دین آچسون (۱۸۹۳– ۱۹۷۱) وکیل و سیاستمدار آمریکایی.

Dean Acheson.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «اوّلین شرط برای دولتمرد بودن، خنگ بودن است.»
    • از«فرهنگ گفته‌های طنزآمیز، نشر فرهنگ معاصر» چاپ ۱۳۸۸، ش ۴۶۶