دریای مدیترانه

(تغییرمسیر از دریای روم)

دریای مدیترانه دریایی است که به اقیانوس اطلس متصل است و در شمال آن توسط اروپا، از جنوب آفریقا و از شرق توسط آناتولی و شام فرا گرفته شده‌است.

Mediterranean Sea 16.61811E 38.99124N.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش