دانشنامه ایرانیکا

ایرانیکا دانشنامه‌ای انگلیسی و بزرگ‌ترین و جامع‌ترینِ پروژه‌های ایران‌شناسی است.

گفتاوردویرایش

  • «ایرانیکا فقط دربارهٔ ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی زبان و فرهنگ‌های وابسته به آن است، اما دانشنامه ایران دانشنامه‌ای عمومی است البته در این دانشنامه به فرهنگ ایران و آنچه به ایران مربوط است، توجه و تأکید بیشتری می‌شود که طبیعی است.»

منابعویرایش