حماد بن سلمه

حَمّاد بن سلمه (؟ -۱۶۷ هـ/ ۷۸۳ م)

گفتاوردهاویرایش

  • «هر که علم حدیث را در غیرِ رضای خدا خواهد، فریب خورده است.»
    • خطیب بغدادی، الجامع لاخلاق الراوی،۳۱۷/۱