حسن بن سهل سرخسی

شاعر و سیاست‌مدار ایرانی

حسن بن سهل سرخسی(مرگ ۲۳۵ ق) ادیب و شاعر عرب زبان ایرانی، وزیر مأمون.

گفتاوردهاویرایش

  • «در شگفتم از آن کس که از بالادستش امید دارد، امّا زیردستش را محروم می‌کند.»