حجاج بن یوسف

حَجّاج بن یوسف ثقفی (۴۰ - ۹۵ هـ / ۶۶۰ - ۷۱۴ م) فرماندهٔ نظامی اُموی در عراق و والی مدینه.

گفتاوردهاویرایش

  • «من سرها جز شکوفه‌هایی که وقتِ برداشت آن‌ها رسیده، نمی‌بینم.»[۱]
  • «اگر گناهکار بودم، این زمانِ توبه نیست؛ و اگر نیکوکار بودم، پس این زمانِ وحشت نیست.»
    • در پاسخ به درخواستِ توبه از او به هنگام جان دادنش

منابعویرایش