جمهوری آفریقای مرکزی

کشوری در قاره آفریقا

جمهوری آفریقای مرکزی کشوری خشکی‌فراگرفته در منطقهٔ مرکزی آفریقا‌ست.

Flag-map of the Central African Republic.png

دربارهویرایش

  • «پرچم: پرچم کشور آفریقای مرکزی را بارتله‌می بوگاندا رئیس‌جمهور این کشور قبل از مرگ خود در سانحهٔ هوایی طرح‌ریزی کرد. وی رنگ‌های آبی و سفید را که در پرچم فرانسه وجود دارد   با رنگ‌های آفریقایی (سبز، زرد، قرمز) درهم آمیخت تا نشانه‌ای از دوستی فرانسه با این کشور باشد  ، ستارهٔ زرد در این پرچم نشانهٔ نخستین رئیس‌جمهور این کشور یعنی بارتله‌می بوگاندا می‌باشد که پس از استقلال به ریاست جمهوری انتخاب شد اما پس از طراحی پرچم درگذشت.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابعویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، ۱۳۷۰. ص۲۱.