جغرافیا

دانشی است که درباره سطح زمین و پدیده های طبیعی، آب و هوا و پراکندگی آن ها بر روی زمین و روابط آن ها با انسان گفتگو می کند
(تغییرمسیر از جغرافی)

جغرافیا رشته‌ای از علوم است که به مطالعه اراضی، ویژگی‌های زمین، ساکنان و پدیده‌های زمین می‌پردازد.

World map 2004 CIA large 1.7m whitespace removed.jpg

دربارهویرایش

  • «همه آنچه من همیشه می‌خواستم، جهانی بدون نقشه است.»