جرمی بنتام

اقتصاددان، نویسنده، و فیلسوف بریتانیایی

جرمی بنتام (۱۷۴۸–۱۸۳۲) بنیانگذار سودمندگرایی مدرن است.

دارای منبع

ویرایش
  • دارم می‌گویم هر عملی، هر چه باشد...[۱]
  • بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد، بنیان اخلاقیات و قانونگذاری است.[۲]

دربارهٔ او

ویرایش
  • اگر به دیدن جسد بنتام می‌روید، لحظه‌ای هم به عقب بازگردید و به دانشجویانی نگاه کنید که با بی‌اعتنایی راهشان را به سمت کتابخانه کج می‌کنند. اگر با دقت نگاه کنید متوجه می‌شوید که بعضی از دانشجویان به بنتام نگاه می‌کنند و گهگاه و بی‌اختیار سری تکان می‌دهند. این‌ها، دانشجویان فلسفهٔ کالج دانشگاه هستند و می‌دانند که ما تا چه اندازه مدیون بنتام هستیم.[۳]

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation: Chapter I: OF THE PRINCIPLE OF UTILITY
  2. https://en.wikiquote.org/wiki/Jeremy_Bentham
  3. استنگروم، جرمی، و جیمز گاروی. "فیلسوفان بزرگ از سقراط تا فوکو". تهران: کتاب پارسه، 1388. صفحه 87.