جان کیهو

بدون منبعویرایش

  • «به دقت مراقب افکارتان باشید در واقع افکار شماست که آینده تان را خلق می کند.»
  • «هیچ چیز جای موفقیت و کامیابی را نخواهد گرفت.»