جان کولینز

جان کولینز

بدون منبعویرایش

  • راز موفقیت در زندگی را فقط افرادی آموخته اند که در زندگی موفق شده اند.