جان فلورلو

جان فلورلو

بدون منبعویرایش

  • «آنگاه که سندانی، پابرجا باش، روزی که چکش گشتی محکم‌تر بکوب.»