جان روکفلر

جان روکفلر

بدون منبعویرایش

  • «یکی از رموز موفقیت، داشتن مسیری روشن در زندگی است. این مسیر باید یک مسیر واحد اما دنباله دار باشد.»