تمهیدات یا تماهید کتابی است که توسط عین القضاة همدانی نوشته شده است.

دارای منبعویرایش

  • «نماز خواندن خود را در آتش [حق] افکندن است. تمام باطل در نمازگزار محو می‌شود و جز حق نمی‌ماند».
    • (کتاب تمهیدات، تمهید اصل خامس)

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
تماهید
دارد.