ترکستان

به معنی سرزمین ترکان

ترکستان (به‌معنای:سرزمین ترکان) در زبان فارسی به منطقه ی آسیای مرکزی اشاره دارد.

Turkestan.png

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش