تامس هریس

بدون منبعویرایش

  • «بخشش خدا به اندازه نیت انسان است.»
  • «به یاد داشته باشید که خدا منشأ همه برکات است.»