بیلی گراهام

بیلی گراهام (۱۹۱۸) مسیحی انجیلی آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «در هر کسی اندک مایه‌ای از واترگیت می‌توان یافت.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۹۸۶