بورکینافاسو

کشوری در قاره آفریقا

بورکینافاسو با نام رسمی جمهوری بورکینا فاسو، کشوری خشکی‌فراگرفته در غرب آفریقاست.

درباره ویرایش

  • «پرچم:  رنگ‌های موجود در پرچم کشور بورکینا فاسو به نشانهٔ سه رود اصلی این کشور است   که همگی وُلتا نام دارند و ولتای سیاه، ولتای سفید و ولتای قرمز نامیده می‌شوند. این پرچم بعد از استقلال این کشور در سال ۱۹۵۹م طراحی شده است [در سال ۱۹۸۴م تغییر یافت]
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۸۲.