بوتسوانا

کشوری در قاره آفریقا

بوتسوانا با نام رسمی جمهوری بوتسوانا، کشوری خشکی‌فراگرفته در منطقهٔ جنوبی آفریقاست.

درباره ویرایش

  • «پرچم:پرچم بوتسوانا در سال ۱۹۶۶م و هنگام استقلال این کشور طراحی شده است  . رنگ آبی آسمانی نشانهٔ آب است که این کشور برای بقای خویش بدان نیاز مبرم دارد. رنگ‌های سفید و سیاه (گورخری) نشانهٔ برابری مردم سفیدپوست و سیاه‌پویست ساکن در بواتسوانا می‌باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۸۱.