بوبن، كريستين

بدون منبعویرایش

  • «فقط به نداي كودك درون خويش گوش بسپار نه هيچ»
  • «آنچه ترس را برمي‌انگيزد، ناشناخته‌هاست»
  • «همه ي ما به نوعي ديوانه ايم. بدترين نوع ديوانگي آن است كه موهبت خيال پردازي را از دست بدهيم»
  • «بيشتر انسان‌ها، هنگام زايش، به همان سادگي كه يك کتاب در اسباب ‌كشي گُم مي‌شود، روح خود را گم مي‌كنند»
  • «درك بسياري از آدميان، دشوار است؛ چون يا در چارچوب گفتارشان نمي گنجند، يا روح خود را از دست داده اند»
  • «شايد بهشت جايي است كه نه تهديدي احساس مي كنيم و نه نيازي به دفاع»
  • «آنچه وحشتناك است، تلاش نكردن براي ژرف نگري در زندگی است؛ همان زندگي اي كه به ما هديه داده اند و ما در آن، گم گشتگاني بيش نيستيم»
  • «زيبايي، چنان با بي بند و باري به بيرون برمي جهد كه ممكن است لگدكوب شود.»
  • «هرچه دلهره بيشتر باشد، گمانها هم بيشتر خواهد شد»