باز کردن منو اصلی

گفتگوهاویرایش

" ناغافل خوابم برد. وقتی بیدار شدم قوم و خویش دورم جمع شده بودند و فقط حرفهای خوب خوب درباره‌ام می‌زدند. اون وقت بود که فهمیدم مردم.

پیوند به بیرونویرایش