بسم الله الرحمن الرحیم

آیه ۱ سوره فاتحه در قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم یا بَسمَله (با سرآغاز آن بسم الله نیز بیان می‌شود) عبارتی اسلامی؛ آیهٔ یکم سورهٔ یکم قرآن است که معمولاً اینگونه به فارسی ترجمه می‌شود: «به نام خدای بخشایندهٔ مهربان». آیهٔ بسمله در آغاز هر سوره جز برائت خوانده و نگاشته می‌گردد.

درباره

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. «دیدارمعاون فرهنگی رئیس جمهور سوریه با خاتمی». روزنامهٔ خراسان. ۱۴ اسفند ۱۳۸۰.