بروکس آتکینسون

ژورنالیست و نویسنده آمریکایی

بروکس آتکینسون (۱۸۹۴ – ۱۹۸۴) ناقدِ تئاتر آمریکایی.

Drama department of the New York Times newspaper.8d22679v.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «پس از هر جنگی، دموکراسی کمتری به جا می‌ماند.»
    • «فرهنگ گفته‌های طنزآمیز»، رضی هیرمندی، نشر فرهنگ معاصر، شش ۴۰۸