بدر شاکر السیاب

(تغییرمسیر از بدر شاکر سیاب)

بدر شاکر السیاب (۱۹۲۶–۱۹۶۴) شاعر عراقی و از پیشاهنگان شعر نو عرب.

Sayab0.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «می‌خواهم برگردم و به مبارزین بپیوندم
مشتم را گره کنم و به دهان سرنوشت بکوبم
می‌خواهم در خونم غرق شوم تا آرامش،
درد بشر را تحمل کنم
تا زندگی برخیزد که این مرگ پیروزی‌است. (نهر و مرگ)[۱]
  1. http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68099