بازمحمد احمدی

باز محمد احمدی

بازمحمد احمدی سیاستمدار افغانستانی.

گفتاوردهاویرایش

  • « ۳۰ درصد جنگ در کشور، جنگ تریاک است.»[۱]
  • «کشت و قاچاق مواد مخدر از منابع اصلی عایداتی مخالفان مسلح می‌باشد.»[۲]
  • «۹۰ درصد کشت مواد مخدر در افغانستان در ساحات ناامن جنوب غرب و جنوب شرق کشور صورت می‌گیرد.»[۳]

منابعویرایش