بارداری زمانی است که در آن یک یا چند فرزند درون یک زن رشد می‌کند. بارداری‌های چندگانه با بیش از یک فرزند، دوقلوها را دربرمی‌گیرد.. بارداری می‌تواند با مقاربت جنسی و یا فن‌آوری کمک‌باروری رخ دهد.

Maternity Curves.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «باردار شدن می‌تواند شادترین زمان در زندگی شما باشد.»

وابستهویرایش