بارداری

زمان رشد فرزندان در بدن مادر

بارداری زمانی است که در آن یک یا چند فرزند درون یک زن رشد می‌کند. بارداری‌های چندگانه با بیش از یک فرزند، دوقلوها را دربرمی‌گیرد.. بارداری می‌تواند با مقاربت جنسی و یا فن‌آوری کمک‌باروری رخ دهد.

Maternity Curves.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «باردار شدن می‌تواند شادترین زمان در زندگی شما باشد.»

وابستهویرایش