اینترنت

سامانهٔ جهانی شبکه‌های رایانه‌ای متصل‌شده به یکدیگر

اینترنت سامانهٔ جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای پیوسته است که به میلیاردها دستگاه در سراسر جهان با بهره‌گیری از مجموعهٔ پروتکل اینترنت (TCP / IP) کار می‌کند.

گفتاورد

ویرایش
 • «هنگامی که بیشتر مردم برای اولین بار با اینترنت مواجه شدند به نظرشان ایده‌ای فوق‌العاده بود که می‌توانست همگان را به عنوان ساکنان یک سیاره گردهم بیاورد و همگان می‌توانستند از یکدیگر بیاموزند. در دوران رواج و شکوفایی اینترنت به نظر می‌رسد که این ابزار جدید تنها برای سفارش دادن غذای سگهای خانگی مناسب است. ویکیپدیا اما نوعی نگاه را نمایندگی می‌کند که از این ابزار فوق‌العاده برای نزدیک کردن مردم به یکدیگر استفاده می‌کند. دانش را به اشتراک می‌گذارد و به دنبال این است که مردم یکدیگر را درک کنند و از جهان آگاه شوند. خوب، این امری فوق‌العاده و مفرح است که ما در پی انجام آن هستیم و در این راستا حرکت می‌کنیم.»
 • «اینترنت فرصت‌های زیادی جهت دیدار و همکاری‌های همگانی فراهم می‌کند. اینترنت می‌تواند با ما را به یکدیگر نزدیک سازد و ارتباط به شکل جدید آن می‌تواند مردم را با یکدیگر متحد سازد. اینترنت می‌تواند در نشر پیام الهی و ایجاد تفاهم کمک‌های شایانی کند... اینترنت می‌تواند منجر به انزوای انسان‌ها از نزدیکان و همسایگانشان شود.»
 • «استفاده از ظرفیت‌های آنلاین برای برقراری ارتباط میان دین‌باوران به این معنی است که تأیید کنیم دیگران هم چیزهای ارزشمندی برای گفتن دارند؛ نه به این معنی که عقاید خود را سرزنش کنیم، بلکه تصدیق کنیم که عقاید ما تنها دیدگاه‌های معتبر موجود در جهان نیستند».
 • «رایانه‌ها، گفتگوهای متنی، شبکه‌های اجتماعی و گپ‌زنی‌ها کاملاً می‌تواند شکلی از ارتباطات انسانی باشد.»
 • «پیدایش و گسترش اینترنت، گشایشی بزرگ برای بشریت و نه فقط برای دنیای فناوری است. ارتباطات دیجیتال در عصر امروز باید مانند مرهمی بر دردهای انسانی باشد، یا همچون شرابی ناب که به قلب انسان آرامش می‌دهد.»
 • «میزان مطالعه و کتابخوانی در تمام کشورهای دنیا با کاهش قابل توجهی مواجه است، چرا که مردم به منبعی به نام اینترنت دسترسی دارند و از آن طریق به پاسخ سئوالات خود می‌رسند.»
 • «در هر حوزه‌ای که بخواهید می‌توان بهترین و کامل‌ترین مطالب را از طریق فناوری دیجیتال به دست آورد؛ بنابراین مردم در این مورد احساس بی‌نیازی می‌کنند. وقتی اینترنت دارید، جهان اطلاعات در خدمت شماست. حتی تمام روزنامه‌ها را به صورت آنلاین مطالعه می‌کنید؛ بدون پرداخت هزینه برای رفت و آمد و خود روزنامه. طبیعتاً جوانان نیز در سراسر دنیا به این فناوری گرایش پیدا کرده‌اند.»
 • «ویکی‌پدیا در حقیقت نوعی ذهنیت مشترک اجتماعی اینترنتی است. در جامعه‌های نانویسا، ذهنیتها شفاهی است. در جامعه‌های نویسا ذهنیت‌ها بیشتر کتبی است و نشر مکتوب به آنها شکل می‌دهد. در عصر اینترنت و ارتباطات جهانی، در دهکدهٔ جهانی نوع تازه‌ای از ذهنیت عمومی و مشترک دارد شکل می‌گیرد که ویکی پیدیا از مصداق‌های بارز آن است. البته اطلاعات مندرج در ویکی‌پدیا در همهٔ موارد درست نیست. از دیدگاه دانشنامه نگاری، اطلاعات درست به منبع و سند و به تحقیق متکی است. اظهار نظر و رأی و عقیده و انتقال اطلاعات شفاهی برای دانشنامه نگاران سندیت ندارد.»
 • «اگر دست من باشد دانشنامه‌ها را در وهلة اول اینترنتی می‌کنم و در قدم بعدی به کار سرعت می‌دهم. انباشت الکترونیکی اطلاعات در عین حال به شما امکان می‌دهد ویراست‌های مختلفی برای مخاطبان وکاربردهای متفاوت در انواع فرمت‌ها منتشرکنید که شاید به بازگشت بخشی از هزینه‌ها هم کمک کند.»
 • «گاهی برای یافتن چیزی که به خواندن‌اش بیرزد، مدت‌ها باید وبگردی کرد.»
 • «اینترنت به خودی‌خود هیچ‌کاری نمی‌تواند بکند؛ درعین‌حال، بدون اینترنت هم هیچ‌کاری از پیش نمی‌رود.»
 • «روشن است که اینترنت در حال ازبین‌بردن گرایش‌های «متمرکز و سر موقع» رسانه‌های قدیمی است که در آنها زمان گسسته و منفصل است. این گرایش‌ها جای خود را داده‌اند به «توجه پیوسته و ناکامل» و پراکنده‌کردن مداوم توجه میان پلتفرم‌ها و رسانه‌های مختلف.»
 • «آن فضای عمومی که رادیو و تلویزیون به نمایش می‌گذاشتند جایش را به یک نوع خودتنهاانگاری (solipsism) شبکه‌ای داده است.»

منابع

ویرایش