ایمن نور

سیاست‌مدار مصری

اَیمَن نور (۱۹۶۴ ) سیاست‌مدار لیبرال مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • « کسی که از صدای خش خش درختان [حفیف] می ترسد ، هرگز واردِ جنگل نمی شود.» [۱]

منابع

ویرایش