اَیمَن نور (۱۹۶۴ ) سیاست‌مدار لیبرال مصری.

Ayman Noor.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • « کسی که از صدای خش خش درختان [حفیف] می ترسد ، هرگز واردِ جنگل نمی شود.» [۱]

منابعویرایش