اکثم بن صیفی

أکثم بن صیفی التمیمی (۸۰ ق. هـ/ ۵۴۵م - ۱۰هـ / ۶۳۱ م) حکیم عرب و صحابی و نمایندهٔ پادشاه ساسانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «برترین چیزها بالاترینِ آن هاست و بالاترینِ مردان، پادشاهان اند، و برترین پادشاهان، اوست که در سودِ خود کور باشد.»[۱]

منابعویرایش