آن لاندرز

(تغییرمسیر از اپی لدرر)

آن لاندرز (۱۹۱۸ - ۲۰۱۲) مقاله نویس مشاور آمریکایی و هنرمند مشهور رسانه‌ها.

Ann Landers.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر می‌خواهی بچّه‌هایت گوش بدهند، آهسته با یکی دیگر صحبت کن.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۹۷۰