اوگاندا

کشوری در قارهٔ آفریقا

اوگاندا با نام رسمی جمهوری اوگاندا کشوری خشکی‌فراگرفته در شرق آفریقاست.

درباره

ویرایش
  • «پرچم: پرچم امروزی اوگاندا   از رنگ‌هایی تشکیل‌شده که قبلاً در پرچم کنگرهٔ خلق اوگاندا   مورد استفاده بود و بعد از ۱۹۶۲م و کسب استقلال از انگلیس در پرچم اوگاندا مورد استفاده قرار گرفت. رنگ سیاه در این پرچم نشانهٔ مردم سیاه‌پوست کشور، رنگ زرد نشانهٔ خورشید و رنگ قرمز نشانهٔ برادری است. در وسط پرچم اوگاندا تصویری از یک مرغ ماهیخوار دیده می‌شود که پرندهٔ ملی این کشور محسوب می‌گردد».
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۵۹.