اهورا مزدا

نام خداوند در دین زرتشت

اهورا مزدا نامِ خدای یکتا در مزدیَسنا است.

گفتاوردها ویرایش

  • «قرآن کریم، کتاب ما مسلمانان، اهل کتاب را دعوت می‌کند که «بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم؛ اینکه جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک نگردانیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.» اهورا مزدا، «خدای نیک سرشت آیین زرتشت» که سرور دانایی و سرچشمه همه خوبی‌ها است، انسان را به همین سخن فرا می‌خواند. «پندار نیک»، «گفتار نیک» و «کردار نیک»، آموزه بزرگی است که می‌تواند به اخلاق و اندیشه و رفتار انسانی سمت و سویی الهی بدهد
    • حسن روحانی پیام به دهمین کنگره جهانی زرتشتیان ۱۳۹۲/۱۰/۰۶

منابع ویرایش