اندرو متیوس نویسنده است.

گفتاوردها ویرایش

دارای منبع ویرایش

 • «ما برای یادگیری به دنیا آمده‌ایم و جهان، معلم ماست وقتی در درسی مردود می‌شویم باید دوباره ثبت نام کنیم… و دوباره! تا درس امروز را نیاموزیم به کلاس بالاتر نمی‌رویم و درسهای دنیا را پایانی نیست!»
 • «مأموریت تو در زندگی تغییر جهان نیست. تو مأمور تغییر خویشتنی؛ و تمامی راه حل‌ها در درون توست.»
 • «به هرچه بیندیشید وسعتش می‌دهید… پس به آنچه دلخواه شماست، بیندیشید.»
 • اگر در پی آرامش بیشتر برای ذهن خود هستید به هرچیزی که برایتان روی می‌دهد برچسب خوب یا بد نزنید.»
 • «با خود به خوبی رفتار کنید تا جهان با شما به نیکی رفتار کند.»
 • «راستی ما از کجا به این نتیجه رسیده‌ایم که: اگر دیگران را نبخشیم آنها رنج می‌کشند؟»
  • شادی بیکران (راز شاد زیستن)[۱]

بدون منبع ویرایش

 • «دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند .»

سی راز شاد زیستن (اندرو متیوس) ویرایش

 1. خصوصیات افراد دنباله رو را بشناسید.
 2. خود را از دنباله روی آزاد کنید.
 3. موقعیت زندگی خود را ارزیابی کنید.
 4. نگذارید دیگران شما را اسیر خواسته‌های خود کنند.
 5. با افراد ممتاز معاشرت کنید.
 6. مواظب شغل خود باشید.
 7. خودتان، خود را قربانی نکنید.
 8. قوی باشید.
 9. با ترس مقابله کنید.
 10. هیچ‌کس را بالاتر از خود قرار ندهید.
 11. احترم دیگران را برای خود جلب کنید.
 12. از گذشته درس بگیرید.
 13. نگذارید افرادی شما را به خاطر گذشته تان به بازی بگیرند.
 14. به آینده امیدوار باشید.
 15. همرنگ جماعت نشوید بپذیرید که تنها هستید.
 16. موفقیتهایتان را به رخ دیگران نکشید.
 17. سفره دل خود را برای همه باز نکنید.
 18. به گفتار واعمال خود بیندیشید.
 19. انتظار نداشته باشید دیگران شما را درک کنند.
 20. دیگران را همان‌طور که هستند بپذیرید.
 21. توقع خود را از دیگران محدود کنید.
 22. از افراد منفی باف فاصله بگیرید.
 23. از گزافه گویی بپرهیزید.
 24. دیگران را مقصر ندانید.
 25. رفتار درست را به دیگران بیاموزید.
 26. در هر موقعیتی خود را زنده و خلاق نگه دارید.
 27. قدر و ارزش خود را بدانید.
 28. سازنده و ثمر بخش باشید.
 29. به آرامش درونی و شادمانی دست یابید.
 30. بدانید برای آنکه شاهد موفقیت باشید هیچ‌گاه دیر نیست.

منابع ویرایش

 1. شادی بیکران (راز شاد زیستن)، اندرو متیوس، ترجمهٔ وحید افضلی‌راد