باز کردن منو اصلی

احمد چلبی (۱۹۴۴) سیاستمدار عراقی. رئیس جمهور شورای حکومتی عراق (سپتامبر ۲۰۰۳) معاون نخست وزیر (۲۰۰۵–۲۰۰۶)

Chalabi.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش