احمد مسلمانی

احمد مسلمانی (۱۹۷۰)، روزنامه نگار مصری.

گفتاوردهاویرایش

  • «معضل مصر شبیه به اسطورهٔ سیزیف است.»[۱]

منابعویرایش