احمد مسلمانی (۱۹۷۰)، روزنامه نگار مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «معضل مصر شبیه به اسطورهٔ سیزیف است.»[۱]

منابع

ویرایش