احمد طالبی‌نژاد

کارگردان ایرانی

احمد طالبی‌نژاد

گفتاوردها

ویرایش
  • «در هر مقطعی تلاش کردم کاری را انجام دهم که به نظر خودم درست است و روی اصول خودم ایستاده‌ام و هیچ ترسی هم از این نداشتم که ممکن است فراموش شوم...»[۱]
  • «جامعه یک هرم و یک حرکت دو سویه است. این یک حرکت یک طرفه و یک سویه نیست. آنچه که از بالا می‌آید و فرهنگی که از سوی سیاست حاکم بر فرهنگ می‌آید، تبدیل به ژن‌هایی می‌شود که در فرهنگ جامعه جای می‌گیرد و اصلاح آن کار آسانی نیست.»[۲]

منابع

ویرایش