احمد ریسونی

سیاستمدار مراکشی

احمد ریسونی (۱۹۵۳) روحانی مراکشی و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان.

گفتاوردهاویرایش

  • «ما باید به دنبال آزادی فکری و فرهنگی خود باشیم. با غرب در چارچوب منافع مشترک ارتباط برقرار کنیم و تابع آن‌ها نباشیم»[۱]

منابعویرایش