ملکشاه (۱۰۵۵ – ۱۰۹۲ م), سلطان امپراتوری سلجوقی (۱۰۷۲-۱۰۹۲).

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «بوسی زد یار دوش بر دیدهٔ من/ او رفت و ازو بماند تر دیدهٔ من// زان داده برین دیده نگارینم بوس/ کو چهرهٔ خویش دیده در دیدهٔ من.»[۱]

دربارهٔ اوویرایش

  • «ابناء زمین را بجز او نیست خداوند/شاهان جهان را بجز او نیست شهنشاه… تو پشت ملوک عجم و پشت تو ایزد/تو یار خداوند حق و یار تو الله.»
    • انوری، دیوان اشعار، قصاید، قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶۳، «در مدح ملک‌العادل ابوالفتح ملکشاه»

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. هدایت، رضاقلی‌خان. «۲۸. جلال الدین ملکشاه سلجوقی طاب ثراه». در مجمع الفصحاء. ج. یکم. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: انتشارات امیرکبیر، سال ۲۰۰۲م. ص ۷۹.