آلفرد ادوارد هاوسمن

شاعر بریتانیایی

آلفرد ادوارد هاوسمن (۱۸۵۹-۱۹۳۶) شاعر انگلیسی بود.

گفتاوردهاویرایش

  • در اینجا بی‌جان خفته‌ایم زیرا زندگی و شرمساری سرزمینی که از آن برخاستیم را برنگزیدیم. زندگی، بی‌گمان، چیز زیادی برای از دست دادن نیست. اما جوانان گمام می‌برند که هست، و ما جوان بودیم.
  • حتی وقتی که شعر معنی دارد، همانطور که اغلب دارد، بیرون کشیدن آن توصیه نشدنی است... درک کامل گاهی تقریبأ لذت را از بین می‌برد.

منابعویرایش