باز کردن منو اصلی

آقا یوسف فیلمی است به کارگردانی علی رفیعی که درسال ۱۳۹۰ اکران یافت.

گفتگوهاویرایش

  • قرص هاتو خوردی؟
  • نه، واسه چی؟
  • اومدیم و من یه وقت رفتم، تو باید یادت بره؟
  • تو نباشی من واسه چی باید قرص بخورم؟[۱]

منابعویرایش