آسایش

آسایش یا راحتی حس بدنی یا روانی آسودگی‌ست که غالباً با فقدان سختی بازشناخته می‌شود.

آسایش یا راحتی حس بدنی یا روانی آسودگی‌ست که غالباً با فقدان سختی بازشناخته می‌شود.

گفتاوردهاویرایش

 • «هرکس ملالت بر او استیلا یابد، آسایش از او دوری می‌گیرد.»
  • محمد بن عبدالله
 • «مزد جهان باقی برتر از آسایش دنیای فانی است.»
  • علی بن ابی‌طالب
 • «آسایش کامل در تمرین‌های بی صدا و آرام ذهن است.»
  • ارسطو
 • «اگر در رنج باشم و منتظر آسایش بهتر از آنست که آسوده باشم و منتظر رنج.»
  • محمدبن عبدالله
 • «آن‌که در درون آسایش دارد، همه دنیا را در آسایش می‌بیند.»
  • سنت اگزوپری
 • «تعطیلی یک روز هفته در همه ادیان و ملل در طول تاریخ حیات بشر نتیجه توجهی است که به آسایش شده‌است.»
  • امانوئل کانت
 • «آسوده زیستن در ایمنی است.»
  • علی ابن ابی‌طالب
 • «کسی که در باطن خود آسایش ندارد بیهوده آن را در خارج جستجو می‌کند.»
  • سیسرون
 • «آسایش زمان نمی‌شناسد، هرگاه خسته شدی بیاسای.»
  • ژان ژاک روسو

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
آسایش
دارد.

کتاب گنجینه سخنان بزرگان ایران و جهان، مرضیه یعقوبی ، انتشارات عطار