آرتور آسا برگر

آرتور آسا برگر (۱۹۳۳) استاد ارتباطات آمریکایی.

Arthur Asa Berger1.jpg

گفتاوردهاویرایش

«فکر می‌کنم راشومون یکی از متن‌های غالب در پست‌مدرنیسم باشد و بذری را ذهن من کاشت که احتمالاً مرا به سوی رویکردی کشاند که بهترین توصیف از آن پست‌مدرنیستی و بین‌رشته‌ای به متن‌ها و سایر جنبه‌های رسانه‌ها و فرهنگ عامه است.»[۱]

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ