آدام کلارک

الهی‌دان بریتانیایی

آدام کلارک (۱۷۶۰ - ۱۸۳۲) خداشناس و پژوهشگر بریتانیایی کتاب مقّدس بود.

آدام کلارک

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش