آدام کلارک

الهی‌دان بریتانیایی
آدام کلارک

آدام کلارک (۱۷۶۰ - ۱۸۳۲) خداشناس و پژوهشگر بریتانیایی کتاب مقّدس بود.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش