۳۰ مارس

تاریخ

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«پول و تقوا مانند دوکفه تراز هستند، یکی که بالا رفت دیگری حتمأ پایین می‌آید.» افلاطون
۲۰۰۸
«در انحطاط کنونی جامعه، هرکدام از ما سهم به‌سزایی دارد.» مونتنیه
۲۰۰۹

یادروزویرایش