۲۰ میلیون مایل به زمین

۲۰ میلیون مایل به زمین [۱] یک فیلم علمی-تخیلی آمریکایی ساخته شده در ۱۹۵۷.

20 million miles to earth (1957) Ymir.png

دیالوگ‌هاویرایش

  • جوآن تیلور در نقش ماریسا لئوناردو: چقدر زشت‌رو است، اما به نظر می‌آید که خیلی ترسیده.[ هنگامی که اژدها تازه از کپسول درآمده بود و در قفس پروفسور جای گرفت]