باز کردن منو اصلی

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزد.» ویلیام شکسپیر
۲۰۰۸
«سالی که نکوست از بهارش پیداست، خواهر که نکوست از برارش پیداست» ضرب‌المثل فارسی
۲۰۰۹
«کتاب هم مانند انسان می‌خواهد که او را درک کنند، ارزش برایش قایل شوند و بیش از هرچیز دیگر بدو عشق بورزند.» هرمان هسه

یادروزویرایش

«شاخص‌ترین تفاوت میان لذت و خوشبختی این است که لذت مایع است و خوشبختی جامد.» جروم دیوید سالینجر، زادروز: ۱ ژانویه ۱۹۱۹ - ویرایش: سجاد ساعت ۱۰:۲۹, ۱۹ مارس ۲۰۰۷ (UTC)