یونان

کشوری در قارۀ اروپا

یونان با نام رسمی جمهوری هِلِنی و با نام تاریخی هِلاس، کشوری در جنوب‌شرقی اروپاست.

۲۲۰px

گفتاوردهاویرایش

  • «یونان، با پیروی از مقررات به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، در پی تقویت صلح و عدالت و توسعه روابط دوستانه میان ملتها و دولتها می‌باشد.»
    • قانون اساسی یونان، اصل دوم، ۲[۱]
  • «مذهب رسمی یونان مذهب «کلیسای ارتدکس شرقی مسیح» است. کلیسای‌ارتدکس یونان، با به رسمیت شناختن عیسی مسیح به عنوان رئیس آن مذهب، در اصول عقاید به طور کامل با کلیسای بزرگ قسطنطنیه و هر کلیسای مسیحی دیگری که دارای همین اصول عقاید باشد، متحد است و مانند آنها، اصول مقدس حواریون، احکام‌شرعی شورای کلیسایی و سنتهای مقدس را اکیداً رعایت می‌کند. کلیسای ارتدوکس‌شرق مستقل بوده و تحت نظر شورای مقدس کلیسایی، متشکل از استنهای خدام وشورای مقدس دائمی کلیسایی، اداره می‌شود؛ این شورا از شورای مقدس کلیسایی‌نشأت می‌گیرد و به موجب منشور کلیسا و طبق مقررات فتوانامه اسقف اعظم مورخ ۲۹ ژوئن ۱۸۵۰ و حکم ۴ دسامبر ۱۹۲۸ شورای کلیسایی تشکیل شده است.»
    • قانون اساسی یونان، اصل سوم، ۲[۲]
  • «اروپا بدون یونان مانند بچه‌ای بدون گواهی تولد است.»

دربارهویرایش

  • «پرچم  : پرچم یونان از دورنگ آبی و سفید تشکیل‌شده که نشانهٔ ستیز برای آزادی در نظر گرفته شده‌اند. این پرچم در سال ۱۸۲۲م بعد از جنگ‌های استقلال و پایان بخشیدن به سه قرن استیلای ترک‌های عثمانی طراحی شد. علامت صلیب در این پرچم نشانهٔ اعتقاد به مسیحیت است… از سال ۱۹۷۵ به بعد پرچم یونان شامل صلیبی سفید بر زمینه‌ای آبی است. پرچمی که دارای نوارهای آبی و سفید بود (۵ نوار آبی و ۴ نوار سفید) و در گوشهٔ سمت چپ آن صلیب سفیدی بر زمینهٔ آبی نقش بسته، پرچم ویژهٔ نیروی دریایی و هوایی یونان می‌باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۴]

منابعویرایش