یوسف عزیزی بنی‌طرف

ژورنالیست، نویسنده، و مترجم ایرانی

یوسف عزیزی بنی طُرُف (۱۹۵۱، سوسنگرد) نویسنده و تاریخ‌پژوه ایرانی.

Azizi speaking in Torento 2.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «باید تأکید کنم که در این سرزمین [ ایران ]، امپراتوری‌های چندی فرمان رانده‌اند، و کشوری که اکنون ایران نام دارد بازمانده آن امپراتوری هاست که در طول تاریخ ممالک و خلق‌هایی به آن پیوسته یا از آن جدا شده‌اند.»[۱]

منابعویرایش